Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA planowane przez PODNiDM do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli do udziału w wybranej SIECI współpracy i samokształcenia dla: 1. Dyrektorów „ Rozwój samoświadomości dyrektora drogą do przywództwa edukacyjnego”. Adresatami tej sieci będą dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli. Celem sieci będzie tworzenie możliwości wymiany doświadczeń i […]

więcej

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2015/2016

SIECI współpracy i samokształcenia 1. Doradców metodycznych skupia konsultantów, doradców metodycznych i specjalistów pracujących w PODNiDM w Pabianicach, a głównym celem jej funkcjonowania jest doskonalenie warsztatu pracy w oparciu wzajemną wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli konsultantów i doradców w sieci doradców w sieci w bieżącym […]

więcej

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2014/2015

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA 1. Szef – sieć ta skupiała 20 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego. Obszar wspierany to poza pedagogiczne obowiązki dyrektora. Odbyło się 5 spotkań , w tym- 3 spotkania eksperckie, które dotyczyły organizacji pracy w szkole, spraw kadrowych, zarządzania nieruchomością oraz kreowania wizerunku placówki (Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM […]

więcej

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2013/2014

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA 1. Dyrektorów w której współpraca oscylowała wokół tematu: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”; w pracach sieci uczestniczyło 20 dyrektorów i wicedyrektorów; odbyło się 5 spotkań, za każdym razem w innej placówce oświatowej na teranie Pabianic, 3-krotnie także z udziałem ekspertów. Sieć ta stanowiła znakomitą płaszczyznę współpracy i wzajemnej […]

więcej

SIEĆ GEOPODRÓŻNIKÓW

Ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie w SIECI GEOPODRÓŻNIKÓW odbyło się w PODNiDM w Pabianicach w dniu 14.04.2015r., o godzinie 15.30. Niezwykle interesujący i barwny wykład pt. „Smak Tatr – czyli góry i doliny po mojemu” poprowadził p. Janusz Pietruszewski – geograf, wykładowca, pasjonat górskich podróży, wizytator KO w Łodzi. Uczestnicy spotkania mogli nacieszyć się […]

więcej

SIEĆ DYREKTORÓW

I spotkanie w SIECI DYREKTORÓW MEN wytyczyło placówkom doskonalenia nowe zadania, do których należy m.in.: prowadzenie SIECI Współpracy i Samokształcenia. Stąd pod kierownictwem p. Zofii Szmidt – głównego konsultanta ośrodka powołano do życia SIEĆ DYREKTORÓW w dniu 23 października 2013r. Na pierwszym zebraniu, które zgromadziło 20 dyrektorów i wicedyrektorów, wspólnie wypracowano harmonogram kursu pt.: „Działania […]

więcej

SIEĆ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Kolejne spotkanie sieci „Sześciolatek w szkole” zaplanowane na 19 maja 2015r., będzie dotyczyło dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów w klasie I. Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach w ramach sieci „Sześciolatek w szkole”, pt. „Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci w edukacji […]

więcej

SIEĆ BIBLIOTEKARZY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pabianicach i  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicachzapraszają: bibliotekarzy powiatu pabianickiego na spotkanie„Sieci współpracy i samokształcenia”,które odbędzie się w dniu 09.09.2015 r., o godzinie 14.15 w czytelni Biblioteki(ul. Kilińskiego 37).Podczas spotkania opracowany zostanie plan pracy sieci w roku szkolnym 2015/16 oraz omówione sprawy związane z organizowaniem […]

więcej

Strona 1 z 11

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM