Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

ROK SZKOLNY 2015/2016 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał kolejną, piątą dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach PODNiDM w Pabianicach” w wysokości              7 675,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania 7 973,67zł. Okres realizacji wrzesień 2015r. – […]

więcej

ROK SZKOLNY 2013/2014 – 2014/2015 granty ŁKO oraz dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał kolejną, czwartą już dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach” w wysokości 18 015,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania 21 215,00zł. Okres realizacji luty 2014r. – czerwiec 2015 W zadaniu wzięły udział przedszkola, […]

więcej

ROK SZKOLNY 2012/2013 – granty ŁKO oraz dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał dotację z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 29 110,00zł na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna i regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego” w wyniku realizacji, którego osiągnięto efekty: 1) ekologiczne tj. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych […]

więcej

ROK SZKOLNY 2011/2012 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał dotację z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 29 000,00zł na dofinansowanie Zadania: „Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez PODN i DM w Pabianicach”
w wyniku realizacji którego osiągnięto efekty: 1) rzeczowy w postaci: przeprowadzenia 9 konkursów ekologicznych wraz […]

więcej

ROK SZKOLNY 2010/2011 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał z WFOŚiGW w Łodzi dotację do kwoty 10 250,00zł na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, realizowana poprzez wycieczki i konkursy, prowadzone przez PODNiDM w Pabianicach” w wyniku realizacji której osiągnięto efekty: 1) rzeczowy w postaci: przeprowadzenia programu  dla około 120 dzieci, nauczycieli i dyrektorów […]

więcej

ROK SZKOLNY 2009/2010 – granty ŁKO

Szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia  nauczycieli  – granty Łódzkiego Kuratora Oświaty: 1. Szkolenia rad pedagogicznych: -„Doskonalenie efektywności kształcenia w gimnazjum w oparciu o wskaźnik EWD, z wykorzystaniem kalkulatora EWD i analizy kontekstu szkolnego” – „Świetlica szkolna miejscem, atrakcyjnej edukacji i realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły”. 2. Kurs doskonalący: -„Szkoła miejscem edukacji, terapii i […]

więcej

ROK SZKOLNY 2008/2009 – granty ŁKO

Szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia  nauczycieli  – granty Łódzkiego Kuratora Oświaty: 1. Szkolenie rad pedagogicznych: -”Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami?”. 2. Kursy doskonalące: -”Rola dyrektora w motywowaniu nauczyciela do pracy”, -„Matematyka jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym”. W szkoleniach wzięło udział 515 nauczycieli. Kwota uzyskanej dotacji to 16 960,17zł.

więcej

Strona 1 z 11

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM