Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Dyrektor – MAŁGORZATA BIEGAJŁO

Dyrektor – MAŁGORZATA BIEGAJŁO Nauczany przedmiot, specjalność: biologia, wychowanie do życia w rodzinie, zarządzanie oświatą e-mail:  mbiegajlo@podn-pabianice.pl Zajęcia dydaktyczne – miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ul. Kazimierza 8 tel. 42/215-42-42 Nauczyciele objęci opieką metodyczną: nauczyciele biologii Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 12.00 – 15.00.  

więcej

Główny konsultant – ZOFIA SZMIDT

Główny konsultant – ZOFIA SZMIDT Nauczany przedmiot, specjalność: geografia, przyroda, zarządzanie oświatą, Posiada III stopień specjalizacji w zakresie geografii, Rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych (geografia, przyroda), Ekspert ds. awansu zawodowego, trener programu Ekspert w KOWEZIU, Egzaminator OKE w Łodzi, Autor licznych publikacji metodycznych z zakresu przyrody i geografii oraz Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-Turystycznego „Przez lądy, morza […]

więcej

Konsultant – Paweł Kijo

Nauczyciel konsultant – Paweł Kijo  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością narciarstwo instruktor narciarstwa zjazdowego, instruktor w gimnastyce, w lekkiej atletyce, w piłce ręcznej ekspert ds. awansu zawodowego, twórca wielu autorskich programów przedmiotowych oraz koncepcji kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i specjalistów kultury fizycznej realizowanych w kolegiach nauczycielskich […]

więcej

Konsultant – ZOFIA KRIGER-KOZŁOWSKA

Nauczyciel konsultant – ZOFIA KRIGER-KOZŁOWSKA • Nauczany przedmiot, specjalność: język niemiecki, etyka, filozofia, zarządzanie oświatą, • Autor innowacji pedagogicznych • e-mail:  zkriger@podn-pabianice.pl  • Zajęcia dydaktyczne – miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ul. Kazimierza 8 tel. 042/215-42-42 • Nauczyciele objęci opieką metodyczną: nauczyciele języków obcych i wszyscy zainteresowani

więcej

JADWIGA WYSOCKA

Specjalista PODNiDM w Pabianicach mgr Jadwiga Wysocka edukator, trener, coach, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Ukończyła  biologię na UŁ oraz Studia Podyplomowe w zakresie Biologii i Ochrony Środowiska dla Nauczycieli na Uniwersytecie Łódzkim, w zakresie Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania na Uniwersytecie Gdańskim, Kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Studia Podyplomowe- „Metody […]

więcej

DR MARZENNA MAJCHRZAK

Specjalista PODNiDM w Pabianicach dr Marzenna Majchrzak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki oraz wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Inicjatorka i współautorka licznych innowacji pedagogicznych. Autorka krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i dorosłych. Promotor i recenzent wielu prac badawczych na poziomie licencjackim. Specjalista […]

więcej

MAGDALENA HUDZIECZEK-CIEŚLAR

Specjalista PODNiDM w Pabianicach  mgr Magdalena Hudzieczek-Cieślar – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach; Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej w Łodzi; Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Emisji Głosu na Uniwersytecie MCS w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych dziennikarstwa i PR na Uniwersytecie Wrocławskim.  Ukończyła liczne kursy i warsztaty muzyczne w Polsce i za granicą. Nauczyciel […]

więcej

DR BARBARA OLSZEWSKA

Specjalista PODNiDM w Pabianicach dr Barbara Olszewska – wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Specjalista z zakresu: edukacji elementarnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, planowania kariery zawodowej młodzieży w tym również osób z niepełnosprawnością, zachowań samobójczych (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego), komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji (założyciel Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach).  Promotor […]

więcej

ANNA KIJO

Specjalista PODNiDM w Pabianicach mgr Anna Kijo – nauczyciel dyplomowany informatyki i technologii informacyjnej. Autorka podręczników do zajęć komputerowych i informatyki z serii Klik-Plik dla uczniów szkół podstawowych oraz współautorka poradnika: „Jak pracować z uczniami utalentowanymi informatycznie” wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN. Propagatorka oprogramowania open source, metody e-learningui blended learningu w edukacji. Wykładowca akademicki, […]

więcej

MARZENA SOBALA

Specjalista PODNiDM w Pabianicach mgr Marzena Sobala – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach pełniącej zadania biblioteki powiatowej dla powiatu pabianickiego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku filologia polska i studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła podyplomowe studia z zarządzania w […]

więcej

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM